Kron filteri – Delta filter doo Arilje

Prodaja: +381 31/38-92-804

Proizvodnja: +381 31/38-92-805

Standardi

Zadovoljstvo naših kupaca je i naše zadovoljstvo.

U cilju unapređenja kvaliteta naših proizvoda i usluga, samim tim i zadovoljenja potreba naših kupaca, kao i svih zainterosavanih strana uspostavljen je sistem efektivnog i efikasnog upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom  ISO 9001:2015. U skladu sa zahtevima ovog standarda, naša kompanija postiže svoje ciljeve kroz obezbeđivanje kvaliteta, kroz dostupnost proizvoda širokog asortimana, profesionlnost i stručnost svakog zaposlenog, redovne i pouzdane isporuke.

Sertifikati

ISO 9001:2015 međunarodni je standard koji sadrži zahteve za upravljanje kvalitetom koje organizacija mora ispuniti kako bi usaglasila svoje poslovne procese sa međunarodno priznatim normama.  Ovakav sistem usklađen sa zakonskim normama dovodi do ostvarenja ciljeva koji se tiču kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.

Naša kompanija  godinama unazad pokazuje svoju sposobnost da dosledno pruža proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve kupaca i važeće zakonske i regulatorne zahteve, i ima za cilj da poboljša zadovoljstvo kupaca efikasnom primenom sistema, uključujući procese za poboljšanje sistema i osiguranje usaglašenosti sa kupcem i važećim zakonskim i regulatornim zahtevima. Našoj kompaniji je 2007. godine prvi put izdat sertifikat koji jasno garantuje da je primenjen sistem kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda.

ISO 45001:2018 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću. Pruža okvir za identifikovanje, kontrolu i smanjenje rizika povezanih sa zdravljem i sigurnošću u vašoj kompaniji. Potvrđivanje standarda pokazuje da je organizacija razmotrila kako će identifikovati, upravljati i kontrolisati rizike po zdravlje i bezbednost.

Ono što naša kompanija preduzima u skladu sa ovim standardom jeste prisvajanje svih mogućih mera u cilju da se rizici koji mogu dovesti do povreda, ugrožavaja zdravlja I bezbednosti eliminišu. Ukoliko se rizik ne može u potpunosti ukloniti, onda se se rizik svodi na prihvatljiv nivo. Naša kompanija primenjuje sve zakone I druge propise za uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, stalna aktivnost najvišeg rukovodstva na redovnom preispitivanju, ali i uključivanje zaposlenih u identifikaciju opasnosti i štetnosti.

ISO 14001:2015 precizira zahteve za sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji organizacija može koristiti za poboljšanje svojih ekoloških performansi i namenjen je za upotrebu u organizaciji koja želi da sistematski upravlja svojim odgovornostima za životnu sredinu što doprinosi ekološkom stubu održivosti.

Ovaj standard pomaže organizaciji da postigne predviđene rezultate svog sistema upravljanja životnom sredinom, koji pružaju vrednost za životnu sredinu, samu organizaciju i zainteresovane strane. 

Naša kompanija posvećuje pažnju kontroli rizika zagađenja životne sredine i uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine. Sertifikacija prema zahtevima standarda ISO 14001 ukazuje na ekološki pristup poslovanju preduzeća.

SERTIFIKATI

ISO 14001

— Pogledaj

ISO 9001

— Pogledaj

ISO 45001

— Pogledaj

Politika

— Pogledaj

Mission&Vision

— Pogledaj

Ova veb lokacija koristi kolačiće i traži vaše podatke kako bi poboljšala vaše iskustvo pretraživanja.